Untitled Document

 

Styresammensetning 2017
 

Leder Jan Ove Hole 932 00 366
e-post
Styremedlem Geir Kåre Sira 958 61 881
e-post
Styremedlem Alf Egil Vaula 934 40 430
e-post
Styremedlem Jan Petter Gjertsen 958 61 881
e-post
Styremedlem Ove Morten Sør-Reime 911 81 979
e-post
1. varamedlem Mary Friestad 472 96 093
e-post
2. varamedlem Ingvar Garpestad 924 31 410
e-post
 
Aktuelt fra Forum ku:

Infoskriv sommeren 2019 kan hentes her (pdf).

---