Untitled Document

 

Styresammensetning 2020
 

Leder Ove Morten Sør-Reime 911 81 979
e-post
Styremedlem Alf Egil Vaula 934 40 430
e-post
Styremedlem Jan Petter Gjertsen 958 61 881
e-post
Styremedlem Miriam Sør-Reime 911 81 975
e-post
1. varamedlem Mary Friestad 472 96 093
e-post
2. varamedlem Ingvar Garpestad 924 31 410
e-post
 
Aktuelt fra Forum ku:

Infoskriv sommeren 2019 kan hentes her (pdf).

---