Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!


FORUM KU BESØKER HERØYA

Forum Ku arrangerer medlemstur til Vara sin gjødselfabrikk på Herøya 16.-17. oktober 2019

Yara Porsgrunn består av flere fabrikkenheter:
en moderne ammoniakkfabrikk, salpetersyrefabrikker, fullgjødselfabrikk og kalksalpeterfabrikk. Nedenfor ser du foreløpig program. Vi har ikke mer info om gårds­besøket på torsdagen, men det kommer vi tilbake til. Pris pr deltaker ca kr 2500.

 

16. oktober

11.00 Deltakerne blir hentet med minibuss på Torp
12.00 Lunsj Adminiet
13.30 Foredrag/omvisning forskningsparken
15.00 Kaffepause
15.15 Faglig påfyll Yara agronomer:

 • Bedre lønnsomhet
 • Økt presisjon
 • Optimal gjødslingsstrategi
 • Highlights Grovfôr2020

18.00 Middag på Adminiet

17. oktober

07.00 Frokost på Adminiet
09.00 Omvisning på Herøya inkl. Prilletårnet
12.00 Lunsj Herøya
13.00 Avreise fra Herøya
13.30 Gårsbesøk
17.00 Torp

Vi håper mange har lyst til å bli med på turen.

Påmelding til mabel.anda@grl.no eller tlf: 51 78 69 90


ARBEIDSPLAN FORUM KU 2019

 • Februar - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA    
 • Mars - Årsmøte og årsmelding
 • Oktober - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Oktober - Medlems/fagtur til Yara Norge AS for medlemmer og støttemedlemmer
 • November - Agrovisjon 2019
 • Høst/vår - Invitere støttemedlemmer - idemyldring

------

 • Nyhetsbrev 2 ganger pr år vår/høst
 • Gjennomføre 6-8 styremøter i løpet av året
 • Arrangere aktuelle møter for medlemmer (fjosmøter)
 • Medlems/fagmøte i samarbeid med støttemedlemmer
 • Delaktig i problemstillingen rundt forslag om ny gjødselforskrift
 • Facebook – være mer aktiv
 • Være samfunnsobservatør der det er mulig, forsøke å være pådriver i saker som vedkommer landbruket

Styret i Forum Ku ønsker innspill fra medlemmene dersom de har saker vi kan og bør engasjere oss i.

Gode forslag mottas med takk!


 

Årsmøtet i FORUM KU ble avholdt
torsdag 14. mars 2019 kl. 19:00
Bryne Kro og Hotell

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokollen
3. Årsmelding fra styret
4. Godkjenning av regnskap og budsjett
5. Honorar til styre
6. Valg
7. Valg av 3 medlemmer i valgkomiteen
8. Valg av revisor
9. Innkomne saker

Thomas Kvia, Klepp Rekneskapslag og Alf Egil Vaula, Tveit Regnskap blir med og informerer om elektronisk bilagshåndtering – for en enklere hverdag.

Servering av forrett, middag og dessert


Frå grasdemo høsten 2018.

Maskinene det blir kjørt med på grassdemo. Hent kjøroppsett i PDF for grasdemo her


Medlemsskriv vinteren 2018

Medlemsskriv kan hentes her.


Presentasjon fra innspill på møte om ny gjødselvareforskrift (arkiv)

Her er link til inspill

http://www.rogfk.no/Aktuelt/Vellykket-innspillmoete-om-ny-gjoedselvareforskrift


Stort arrangement om grovfôrøkonomi
Stavanger 24.-25-november 2017
(arkiv)

Arrangement er for alle mjølkeprodusentar som er opptatt av godt grovfôr og økonomien i produksjonen sin. Tilbudet gjeld både dei som leverer til TINE og Q-meieriene.

Før møtet i Stavanger vil påmeldte å oppfølging av ein rådgivar for berekning av grovfôrøkonomien.

Kontaktpersonar hos NLR Rogaland er:
Anders Wæraas Aune anders.w.aune@nlr.no Særheim, tlf. 938 93 018.
Harald Hetland harald.hetland@nlr.no , Ølen, tlf. 416 32 774.

Meir informasjon om program og påmelding finn de her: https://rogaland.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/fagsaml-grovfor-stvg-25-26-nov/

Fagsamlinga er ein del av prosjektet Grovfôr 2020.

Bidragsytar er Tine (prosjekteiger), NLR, Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO, Mære landbruksskole, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor, Agromiljø, Miljøkalk, Sparebank1-gruppen og Fylkesmannen. Matmerk har løyvd KIL-midlar til prosjektet.


Ny gjødselvareforskrift - 2017 (arkiv)

Les mer her:

http://www.rogfk.no/Arrangementer/Gjoedsel-som-ressurs-og-utfordringMedlemsskriv mars 2017 - Klikk for å åpne pdf


 


 


Aktuelt fra Forum ku:

Infoskriv sommeren 2019 kan hentes her (pdf).

---