Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!


Ny dato for årsmøte

Ut fra myndighetene sine bestemmelser kan vi nå arrangere årsmøte med fysisk oppmøte. Bryne Kro og Hotell følger myndighetenes krav til smittevern, med 1 meter avstand og desinfektion tilgjengelig på møterom og i resturanten.

 

Innkalling til årsmøte i FORUM KU

Torsdag 28. mai 2020 kl. 19:00
Bryne Kro og Hotell

Vi legger opp til et enkelt årsmøte der vi kjører årsmøtesakene og avslutter med servering av forrett, middag og dessert! Det er lenge siden vi har møttes, og Bryne Kro & Hotell følger myndighetene sine krav til smittevern, så alle skal føle seg trygge! Derfor har vi og påmelding til årsmøte.

Påmelding innen 26. mai til mabel.anda@grl.no eller tlf: 51 78 69 90

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av to medlemmer til å skrive under møteprotokollen
3. Årsmelding fra styret
4. Godkjenning av regnskap og budsjett
5. Vedtekter - forslag om endring
6. Honorar til styre
7. Valg
8. Valg av 1 medlem i valgkomiteen
9. Arbeidsplan 2020
10.Innkomne saker

Saker som skal legges frem på årsmøte, må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte.

Innkalling med årsmelding 2019 og regnskap 2019 og budsjett 2020 kan hentes her (klikk på linker).

 


ARBEIDSPLAN FORUM KU 2020

 • Januar - Idemyldring
 • Våren - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Mars - Årsmøte og årsmelding
 • Oktober - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Oktober - Fagtur til utlandet for medlemmer og støttemedlemmer
 • November - Fagmøte – Bonden/økonomi – i samarbeid med banker og regnskapskontor
  • Nyhetsbrev 2 ganger pr år vår/høst
  • Gjennomføre 5-6 styremøter i løpet av året
  • Fokus på «Bedre og billigere grovfòr»
  • Medlems/fagmøte i samarbeid med støttemedlemmer
  • Delaktig i problemstillingen rundt forslag om ny gjødselforskrift
  • Delaktig i gruppe som jobber opp mot Mattilsynet
  • Facebook – være mer aktiv
  • Være samfunnsobservatør der det er mulig, forsøke å være pådriver i saker som vedkommer landbruket

Styret i Forum Ku ønsker innspill fra medlemmene dersom de har saker vi kan og bør engasjere oss i. Gode forslag mottas med takk.

Arbeidsplan kan hentes som pdf 


Frå grasdemo høsten 2018.

Maskinene det blir kjørt med på grassdemo. Hent kjøroppsett i PDF for grasdemo her


Medlemsskriv vinteren 2018

Medlemsskriv kan hentes her.


Presentasjon fra innspill på møte om ny gjødselvareforskrift (arkiv)

Her er link til inspill

http://www.rogfk.no/Aktuelt/Vellykket-innspillmoete-om-ny-gjoedselvareforskrift


Stort arrangement om grovfôrøkonomi
Stavanger 24.-25-november 2017
(arkiv)

Arrangement er for alle mjølkeprodusentar som er opptatt av godt grovfôr og økonomien i produksjonen sin. Tilbudet gjeld både dei som leverer til TINE og Q-meieriene.

Før møtet i Stavanger vil påmeldte å oppfølging av ein rådgivar for berekning av grovfôrøkonomien.

Kontaktpersonar hos NLR Rogaland er:
Anders Wæraas Aune anders.w.aune@nlr.no Særheim, tlf. 938 93 018.
Harald Hetland harald.hetland@nlr.no , Ølen, tlf. 416 32 774.

Meir informasjon om program og påmelding finn de her: https://rogaland.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/fagsaml-grovfor-stvg-25-26-nov/

Fagsamlinga er ein del av prosjektet Grovfôr 2020.

Bidragsytar er Tine (prosjekteiger), NLR, Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO, Mære landbruksskole, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor, Agromiljø, Miljøkalk, Sparebank1-gruppen og Fylkesmannen. Matmerk har løyvd KIL-midlar til prosjektet.


Ny gjødselvareforskrift - 2017 (arkiv)

Les mer her:

http://www.rogfk.no/Arrangementer/Gjoedsel-som-ressurs-og-utfordring


 

 

 
 


Aktuelt fra Forum ku:

Infoskriv sommeren 2019 kan hentes her (pdf).

---