Untitled Document

 

Velkommen til Forum Ku

For bønder med visjoner!


Invitasjon til møtet

"Revisjon av gjødselregelverket - konsekvenser ved økt gjødseloverskudd"

torsdag 22. april kl. 12.00 - 14.00 på Teams

 

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har NIBIO utarbeidet rapport om Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskudd

NIBIO presenterer rapporten som er svært aktuell for landbruket i Rogaland. Politikere, næringsutøvere i landbruket, annet næringsliv, rådgivning, forvaltning, undervisning og andre landbruks- og matengasjerte inviteres.

Agenda:

 • Velkommen og bakgrunn for møtet. Helga Hellesø
 • Kort om regelverk i andre nordiske land, presentasjon av gjødseloverskudd i Rogaland ved ulike forslag til innstramminger, alternative metoder for håndtering. Siri Voll Dombu og Ivar Pettersen, NIBIO
 • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av biogass som løsning for å håndtere økt gjødseloverskudd. Siri Voll Dombu, NIBIO
 • Avslutning - tanker for veien videre. Sveinung Svebestad

Det blir tid for spørsmål og synspunkter etter hvert innlegg.

Påmelding her innen 21. april

Hold av tidspunktet i kalenderen! Alle påmeldte får kalenderinnkalling til Teamsmøtet.


Velkommen!

Arrangører:
Rogaland biogassnettverk er et nettverk for alle biogassinteresserte, og har som formål å støtte biogassinitiativene i Rogaland. Rogaland Fylkeskommune eier prosjektet, og kommunene Hå, Klepp, Time, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland er med på satsningen.

Det er stor interesse for biogassnettverket.
Ønsker du også å delta, kan du melde deg på her.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i "Strategi for bioøkonomi 2018-2030", samt midler fra Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Arbeidsgruppe gjødselvareforskrift ble opprettet i 2018 for å følge arbeidet med revisjon av gjødselvareforskrift. NIBIO, Felleskjøpet Rogaland Agder, Tine, Forum Ku, Jær-kommunene, Statsforvaltaren og Rogaland Bondelag er med i gruppen.

Rogaland Landbrukspark er en sammenslutning av organisasjoner med utspring i Særheim- og Øksnevad-miljøet. NIBIO, Jæren Rekneskapslag, Vinterlandbruksskolen på Jæren, Høgskulen for grøn utvikling, Øksnevad vidaregåande skole, NLR Rogaland, NLR Viken og Tine er medlemmer.

Statsforvaltaren i Rogaland.

 

Du kan lese meir her:
Anslår konsekvensane av auka spreiearealkrav | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

Konsekvensar ved skjerpa spreiearealskrav - Rogaland… | NLR Rogaland

 

Møtet er finansiert av Rogaland biogassnettverk

Du kan hente invitasjonen som pdf herProtokoll frå årsmøtet i 2020


Referat Idemyldring 08.01.2020

Styret i Forum Ku inviterte støttemedlemmene til Bryne Kro og Hotell for Idemyldring et par timer og avsluttning med lunsj. Det var 18 deltakere påmeldt ☺

Disse møtte: Ingvald Rygh/FKRA, Henning Røyneberg/FKRA, Guro Hansen/Fatland, Bengt Egil
Elve/Nortura, Eirik Ur/Fiskå, Kristian Hatteland/Traktor og Landbruk, Torleif Torland/Torland Maskin, Tor-Egil Rosland/AK-Maskin, Knut Helliesen/Traktor og Landbruk, Erland Haugland/Aase Landbruk, Morten Malmin/SpareBank 1 SR-Bank, fra Forum Ku/Jan Ove Hole, Alf Egil Vaula, Jan Petter Gjertsen, Geir Kåre Sira og Ove Morten Sør-Reime. Gro Mabel Anda sekretær.

Hent hele referatet som pdf her.


FORUM KU BESØKTE YARA PÅ HERØYA 16.-17.10.2019

Det var en spent flokk på 9 personer som tok flyet til Torp onsdag morgen. Turen gikk fint i strålende fint vær fra Sola. Etter en times tid i lufta landa vi på Torp til grått å litt regnfullt vær. Her ble vi henta av en minibuss, rekvirert av Yara.

Vel fremme på Adminiet på Herøya - like ved Porsgrunn, møtte vi de tre som kom kjørende med bil fra Sørlandet. Så nå var hele flokken på 12 personer samla. Her ble vi tatt godt i mot av Jan-Eivind Kvam-Andersen, Bjørn Tore Svoldal og Håvard Bjørgen fra Yara.

Etter en flott lunsj på Adminiet ble vi frakta til Forskningsparken. Parken ligger på Herøya, og her var det streng bevoktning så det tok litt tid før vi fikk komme inn. Alle måtte gå med hjelm, vernebriller og besøksfrakk. Her fikk vi omvisning på fabrikken, guidet av produksjonsansvarlig på fabrikken. Etter en god kaffepause var det tid for faglig påfyll av agronomer fra Yara. Her ble vi informert om veien til bedre lønnsomhet, økt presisjon og optimal gjødselstrategi. Det ble også informert om Grovfòr 2020.

Så gikk turen tilbake til Adminiet for en bedre middag og sosialt for turdeltakerne og representanter fra Yara. En veldig koselig kveld med godt drøs og fortreffelig mat :

Torsdag morgen starta vi med frokost på Adminiet før turen gikk til Herøya for mer omvisning. Her fikk vi sett på pakking av gjødsel og tur helt til topps i Prilletårnet. Det var fascinerende å se når gjødselperlene dryssa over hundre meter ned fra toppen av tårnet.

Etter lunsj på Herøya gikk turen til gårdsbesøk hos Bjørn Victor Folkvord, hvor garden hans ligger på Ramnessletta. Det var et flott gårdbruk vi fikk se, med gras- og melkeproduksjon og ammeku.

Det var en fornøyd gruppe Jærbuer som takka for seg mot slutten av torsdagen:


ARBEIDSPLAN FORUM KU 2020

 • Januar - Idemyldring
 • Våren - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Mars - Årsmøte og årsmelding
 • Oktober - Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og FKRA
 • Oktober - Fagtur til utlandet for medlemmer og støttemedlemmer
 • November - Fagmøte – Bonden/økonomi – i samarbeid med banker og regnskapskontor
  • Nyhetsbrev 2 ganger pr år vår/høst
  • Gjennomføre 5-6 styremøter i løpet av året
  • Fokus på «Bedre og billigere grovfòr»
  • Medlems/fagmøte i samarbeid med støttemedlemmer
  • Delaktig i problemstillingen rundt forslag om ny gjødselforskrift
  • Delaktig i gruppe som jobber opp mot Mattilsynet
  • Facebook – være mer aktiv
  • Være samfunnsobservatør der det er mulig, forsøke å være pådriver i saker som vedkommer landbruket

Styret i Forum Ku ønsker innspill fra medlemmene dersom de har saker vi kan og bør engasjere oss i. Gode forslag mottas med takk.

Arbeidsplan kan hentes som pdf 


Frå grasdemo høsten 2018.

Maskinene det blir kjørt med på grassdemo. Hent kjøroppsett i PDF for grasdemo her


Medlemsskriv vinteren 2018

Medlemsskriv kan hentes her.


Presentasjon fra innspill på møte om ny gjødselvareforskrift (arkiv)

Her er link til inspill

http://www.rogfk.no/Aktuelt/Vellykket-innspillmoete-om-ny-gjoedselvareforskrift


Ny gjødselvareforskrift - 2017 (arkiv)

Les mer her:

http://www.rogfk.no/Arrangementer/Gjoedsel-som-ressurs-og-utfordring


 

 

 
 


Aktuelt fra Forum ku:

Infoskriv sommeren 2019 kan hentes her (pdf).

---